Sprawozdanie finansowe  - Mazurskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych za rok 2019 

Sprawozdanie merytoryczne  - Mazurskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych za rok 2019